Články

Léčivé pohádky na míru - Psychologie dnes 12/2015
 

Literární časopis Partonyma 2014, pohádkové číslo č. 10-11

 

Připravovaný článek pro Lidové noviny

Z rozhovoru s dr. Lenkou Krejčovou:

"Naší společnou ambicí bylo, aby pohádky byly tak přiměřeně rozsáhlé a současně dost atraktivní a propojené s dalšími aktivitami, aby se nad nimi děti s rodiči pobavili, potěšili a současně děti samy sebe utvrdily, že čtení nemusí být jen namáhavá aktivita. Mnohdy se mi stává, že čtu texty i se staršími dětmi, než pro které by se zdály určené, hlavně s dívkami. Když je pohádka a obrázky zaujmou, jsem ráda, že chtějí číst a vůbec neřeším věkové kategorie. Děti s dyslexií  často čtou na nižší úrovni, než která odpovídá jejich věku. Nicméně jen tím, že je ke knihám a čtení povedeme, tak jim pomůžeme, aby se "rozečetly" přiměřeně a zvládaly i náročnější texty. Proto se někdy hodí, ať čtou to, co se jim čte dobře a umí si s tím poradit. Když je budeme zahlcovat rozsáhlými texty bez obrázků, psanými malými písmenky a v tlustých knihách, mnozí z nich nakonec nepřečtou nic. To je lepší, když si někteří knihy pro starší čtou společně s rodiči a sami pro nácvik čtou to, co jim jde lépe."

 

Krejčová, Lenka: Dyslexie - hodně se o ní mluví, ale ne každý ji zná

Vorlíčková, Alena: Kouzlo lidových pohádek

Vorlíčková, Alena: Škofja Loka - město pohádek a příběhů