Historie projektu Pohádky pro společné čtení

Chcete, aby vaše děti byly v životě úspěšné? Naučte je číst!                            

 

Podpora dětského čtenářství

Podpora dětského čtenářství nabývá stále na důležitosti. V posledních průzkumech školáků se ukazuje, že Česká republika se ve čtenářské gramotnosti postupně propadá. Pro pedagogy a rodiče jistě alarmující fakt. Pomoci dětem získat vztah ke knihám a čtení je potřeba od nejútlejšího věku a nejlépe v rodinách. Čtení může být zábavné a spojené i s dalšími aktivitami. Proto Městská knihovna ve Svitavách vytvořila projekt na podporu rodin malých čtenářů, které trápí dyslexie a čtení bolí.

Projekt Městské knihovny ve Svitavách

Součástí projektu, na který svitavská knihovna získala grant Ministerstva kultury, jsou Pohádky pro společné čtení spisovatelky Aleny Vorlíčkové a odborné přednášky a semináře psycholožky PhDr. Lenky Krejčové, Ph.D. pro rodiče a pedagogy.    

Cílem je, aby se děti naučily nejen číst, ale čtenému také porozuměly, aby společně strávené chvilky přinášely potěšení všem zúčastněným, aby děti měly potřebu své zážitky sdílet s ostatními a získané poznatky využívaly.

 

Klasické lidové pohádky ke stažení zdarma

V projektu vycházejí klasické lidové pohádky ke stažení zdarma na stránkách knihovny a jiné v tištěné podobě jako sešity. Objevují se v nich postavy a motivy známé z jiných pohádek a zároveň se od nich liší. Čtenáři mohou hledat souvislosti a rozdíly, předvídat, jak se bude příběh dál odvíjet, porovnávat s jinými známými texty.

  

Tištěné sešity ve speciální typografické úpravě

V tištěné podobě vyšla Noc v lese a pohádka Zlatý střevíček o hodné Marušce a zlé maceše.  Čtenáře na první pohled upoutají nádherné barevné obrázky Terezy Vlkové. Součástí je předmluva a opět úkoly pro malé čtenáře. Na začátku června řadu pohádkových sešitů rozšířila Červená krabička s ilustracemi Magdy ŠtajnerovéStejnou pohádku ztvárnily i děti z dětského domova, které jsou prvními čtenáři Pohádek pro společné čtení. Nejhezčí obrázky byly oceněny v červnu na 1. Mezinárodním týdnu čtení dětem v Poličce a vystaveny spolu s ilustracemi Magdy Štajnerové.

  

Spolupráce s předsedkyní DYS-centra Praha

Pohádky pro společné čtení vznikají v úzké spolupráci s psycholožkou PhDr. Lenkou Krejčovou, Ph.D., předsedkyní pražského DYS-centra, která v rámci projektu  přednášela o dyslexii ve svitavské Fabrice 25.května 2011. Další přednáška pro rodiče a pedagogy by se měla konat na podzim.

Křest pohádkových sešitů proběhne 8. listopadu 2011 na konferenci a prodejní výstavě DYSKORUNKA v Praze. Na Dyskorunce jsme se už od té doby prezentovlai několikrát. Od roku 2016 prezentuje Alena Vorlíčková projekt v DYS-centru Praha v akreditovaném semináři.

 

Spolupráce s Národní knihovnou

V roce 2016 jsme navázali spolupráci s NK ČR v různých podobách - odborný seminář, Den pro dětskou knihu, v roce 2017 zájezd knihovníků po slovinských knihovnách...