Den pro dětskou knihu 2017

20.12.2017 08:32

Pohádky pro společné čtení se každým rokem připojují také k akci Den pro dětskou knihu, od minulého roku i s podporou SKIPu (Svazu knihovníků a informačních pracovníků). Letos přišla dvě pozvání do milých knihoven, kde už naše pohádky a programy znají, tentokrát i s nápadem uskutečnit besedy o společném čtení pro rodiče.

Magický den v Modré u Velehradu

Kouzelný den jsem prožila v knihovně s úžasnou atmosférou, kterou v ní vytváří knihovnice paní Turecká. Dopoledne jsme tvořili s dětmi z MŠ jejich vlastní knížku s novou pohádkou, která se chystá k vydání v příštím roce. Děti byly moc hodné a šikovné, pohádky znaly velmi dobře a s chutí si užívaly tvoření a povídání.
Druhá akce pro rodiče byla až večer, takže jsem měla dost času si projít a prohlédnout úžasná místa - archeoskanzen, repliku kostelíčku z 9. století, kdy v této oblasti bylo centrum Velké Moravy, novou expozici Živá voda i poutní areál ve Velehradu. 
Večer jsme v knihovně s napětím očekávaly, zda někdo s rodičů si přijde popovídat o čtení s dětmi. Nakonec přišly paní učitelky, jedna z nich jako maminka malých dětí. Tím se povídání proměnilo v odbornější seminář o dětském čtenářství a dyslexii.
 

Na Valašsku s radostí

Horní Lideč je další oceňovaná knihovna s duší, kterou jí vdechuje inspirativní paní Povalačová. Strávily jsme spolu příjemný den povídáním hlavně (jak jinak) o knížkách a dětech. Po obědě jsme si užily naplánovanou besedu s maminkami z mateřského centra a potom jsme se vypravily do nedaleké školy ve Študlově.
 Tam už na nás čekaly děti i maminky. Nejdřív jsme si popovídaly o čtení s maminkami a učitelkami. Seznámily se s projektem na podporu dětského čtenářství Pohádky pro společné čtení, novou pohádkovou knížkou Zakletý zámek, čerstvými publikacemi z nakladatelství Portál. Pak přiběhly děti a nastalo společné povídání a tvoření. Děti i maminky byly moc šikovné, tak jsme si to parádně všichni užili.
 

Doporučené knihy, o kterých se mluvilo

Alena Vorlíčková: Zakletý zámek

Originální zpracování klasických pohádek, které jsou vyprávěny lehce a srozumitelně, text je obohacen častým užitím přímé řeči. Každou pohádku předchází zamyšlení před čtením, na konci zase následuje povídání po přečtení pohádky a úkoly k pohádce. Toto uspořádání nabízí možnost zajímavé práce s textem tak, aby děti pochopily veškeré souvislosti a mohly i samy přispět svými znalostmi a postřehy.

Klára Smolíková: Zakousněte se do knihy

Soubor pracovních listů je určený pro žáky 1. až 3. tříd. Jednotlivé úkoly směřují především k podpoře čtenářství a k rozvoji pozitivní vazby na knihy, ale i k podpoře čtení s porozuměním a rozvoji slovní zásoby a jsou různého typu (dokreslování, doplňování, spojování, dopisování atd.) 

Olga Zemanová: O kouzelném semínku

Vyprávěcí knížka pro děti předškolního a mladšího školního věku je založená především na inspirativních ilustracích doplněných jednoduchými, avšak pečlivě volenými otázkami, díky nimž děti samy rozvíjejí a vyprávějí příběhy a vydávají se na cestu do vlastní fantazie, aniž by byly někým ovlivňovány a směrovány.