Děti a svět pohádek

14.03.2019 13:49

Konečně vyšla znovu kniha Michala Černouška Děti a svět pohádek.  Je to publikace, po které sahám poměrně často, ať už z odborných důvodů nebo pro potěšení. Vždy mi potvrdí, že čtení lidových pohádek má i dnes pro děti význam. Ukazuje, v čem se skrývá pohádkové kouzlo. Odhaluje, co našim dětem víc a víc chybí - když hrdina nepřekoná překážky, nesplní tři úkoly, tak nezmoudří a nedospěje, když nepozdraví staršího člověka, ten mu dobrou radou nepomůže, když nezmění své špatné vlastnosti, nepozná lásku... A to platí pořád. 

"Bez pohádek si dětství vlastně ani nedokážeme pořádně představit. Na celém světě, ve všech kulturách a ve všech dobách se dětem vyprávějí příběhy, které se ve skutečnosti nikdy neodehrály, v nichž vystupují bytosti a tvorové, které zatím žádný přírodovědec nepopsal, v nichž se dějí věci neuvěřitelné a nadpřirozené, odporující fyzikálním zákonům. Síla představivosti a kouzlo pohádkového slova je silnější než zákon gravitace."

Základní funkcí pohádek je vnést smysl a řád do dětem původně nesrozumitelného, skoro chaotického světa, do světa, jemuž děti, obzvláště v době předškolní, nemohou plně porozumět. V knize Děti a svět pohádek najdete zajímavé intepretace českých pohádek, jak je znáte vy a vaše děti. Pohádky mají ve vývoji malého dítěte nezastupitelné místo, nabízejí mu polarizované, srozumitelné obrazy dobra a zla a podporují rozvoj citového prožívání, sdělují mu informace o mravních dimenzích lidského života a mají i terapeutickou hodnotu. 

Kniha přináší studie o jednotlivých pohádkách: Popelka (o sourozenecké rivalitě, čistotnosti, o odpoutávání od matky), Perníková chaloupka (o sourozenecké solidaritě, o nenasytnosti, o proměnách mateřské postavy, o vývoji k nezávislosti), Sněhurka a sedm trpaslíků (o žárlivosti, narcismu, otcovské zradě a každodenní práci), Princ Bajaja (o mýtu hrdiny, maskulinitě, o chlapeckém ideálu, o symbolice trojky), Dlouhý, Široký a Bystrozraký (o boji proti zlu, o přechodových rituálech, o dostatečně dobrém otci a identifikaci s ním), Červená karkulka (o pokušení, o lykantropii, o vztahu dívenky k maskulinitě, o nevyzrálé erotice, o existenciální krizi puberty). Dále kniha obsahuje studie Význam čertů v pohádkách (zlehčení zla, vykonavatelé trestu) a Pohádky jako průprava k řešení problémů a Pohádky a dvojí tvář ideálu (o problému ztotožňování a o přitažlivosti špatného ideálu).


Michal Černoušek (1945–2005) byl český vysokoškolský pedagog, psycholog a publicista. Napsal větší počet prací z oblasti psychologie, obecné, ale i ekologické, psychologie médií a komunikace a dějin psychiatrického myšlení.