Naučme děti hledat útěchu v knize

01.11.2014 13:30

Knihy a příběhy nám přinášejí poučení, zábavu, relaxaci, únik do jiných světů, poskytují také útěchu a mají i hojivou moc. Každé dítě prochází ve svém vývoji řadou situací, které jsou náročné, bolestné a které musí nějak překonat. V pohádkách nachází podobné těžkosti, s nimiž se musí hrdinové vypořádat. V lidových pohádkách jsou uloženy nejobecnější lidské vlastnosti, úkoly, které musí každý na své cestě životem vyřešit, aby zlo bylo potrestáno a dobro zvítězilo. 

 

   

Dětské knihy vyprávějí o příchodu sourozence, odchodu rodiče, smrti v rodině, přechodu na novou školu. Čtením a zpracováním těchto příběhů lze u dětí napomoci k odstranění nejrůznějších negativních pocitů jako jsou strach (ze tmy, samoty, bouřky,...), úzkost, žárlivost ap. Vhodný výběr knihy může pomoci léčit i závažnější problémy spojené se somatickými potížemi (bolesti hlavy, zvracení atd.).

Důležité jsou aktivity, které následují po společném nebo individuálním čtení: rozhovor, kreslení nejdůležitějších momentů děje, hlavních postav, koláže, komiksy, převyprávění, tvůrčí psaní, hraní příběhu pomocí loutek.

Pohádky pro společné čtení se snaží využívat hojivé moci lidových pohádek a práce s nimi, vede děti i jejich dospělé ke společnému povídání, kreslení, jsou zde grafomotorická cvičení, jejich typografická úprava pomáhá dětem, které mají potíže se čtením, v lepší orientaci v textu. Nejdůležitější jsou společně strávěné příjemné chvíle dětí s rodiči, které nemůže nic nahradit.

 

 

Knihovnám, školám, organizacím poskytujícím sociální péči nabízíme akreditované kurzy a workshopy: 

  • Metodika práce s Pohádkami pro společné čtení 
  • Biblioterapie
  • Storytelling (vyprávění příběhů)
Ukázková dílna na odborné konferenci Dyskorunka - přístupné dětem a jejich dospělým