Odborná konference Dyskorunka 2015

08.12.2015 19:10

Pohádky pro společné čtení se již tradičně prezentují na odborné konferenci Dyskorunka, kterou pořádá DYS-centrum Praha a jejichž hlavní organizátorkou je dětská psycholožka dr. Lenka Krejčová, naše odborná lektorka. V letošním ročníku se připomínalo 20. výročí založení DYS-centra a také zde byli přítomni zahraniční odborníci, kteří se přijeli podělit o své zkušenosti.

Zahájení výstavy a konference DYSKORUNKA, křest knih DYS-centrum Praha o.s. 

Slavnostní zahájení konference moderovala dr. Lenka Krejčová, účastníky pozdravil ředitel DDM Spektrum, kde se akce konala, a zástupkyně Úřadu MČ Praha 8 Karlín. Následoval slavnostní křest 18 nových publikací s tematikou SPUCH (naše dvě pohádky Tři prsteny a Čarovnica mezi nimi) a oslava 11. vydání knihy O. Zelinkové Poruchy učení. Poté probíhaly přednášky, semináře a dílny souběžně ve třech sálech.
 

Děti se SPU a jak je / se učit D. Jucovičová (PPP pro Prahu 1, 2 a 4) 

V prvním vystoupení představila dr. Drahomíra Jucovičová strategie učení a pomůcky pro domácí práci dětí s různými poruchami. Preferuje používání více smyslů pro lepší zapamatování látky. Důležité je zabránit demotivaci dětí a naučit je efektivnímu učení.

Učíme se pro život, ne pro školu V. Mertin (Katedra psychologie FF UK v Praze)

Přední dětský psycholog dr. Václav Mertin se ve svém příspěvku zamýšlel nad smyslem známkování ve škole. Odmítá špatné známky jako trest za náhodné chyby. Je pro to, aby učitelé ukazovali žákům individuální efektivní cesty k lepšímu učení. Cílem učení nejsou známky, ale optimum kompetencí u každého žáka. Negativním hodnocením bychom neměli dětem brát radost z poznávání a odrazovat je od školního učení. Způsob hodnocení známkami do dnešního českého školství nepatří. Učení je velmi osobní záležitost, při které hrají roli emoce, podstatné jsou životní cíle, vztahy k dospělým, smysl. Učitelé by si měli občas zahrát počítačové hry nebo programy určené k výuce - jsou mnohem přátelštější v podávání zpětných informací.
 

Metodická pomůcka – Cesta Labyrintem města P. Václavová + M. Stehlíková (Prev-Centrum, z. ú.)

Desková hra Cesta labyrintem města je organizačně nenáročnou metodickou pomůckou, s níž je možné samostatně pracovat, získávat lepší orientaci v problematice rizikového chování. Hra otevírá prostor pro diskuzi nad tématy, jako je šikana, agrese, drogy atd. Je možné ji využít třeba v třídnických hodinách pro děti a dospívající ve věku 10 -17 let.  
 
Hraj co chceš – školka pro paměťové metody P. Boučková
Malé kartičky s několika obrázky lez využít mnoha způsoby k hrám a cíleně vedeným rozhovorům. Rozvíjejí kreativitu, logiku, slovní zásobu, postřeh, argumentaci ap. Lze předem zvolit stupeň náročnosti.
 

Jak je to doopravdy s inkluzí v našem školství, aneb jaké jsou možnosti a limity? – DÍLNA M. Čedík (HTF UK v Praze)

Dílna pro učitele, pracovníky PPP a další odbornou veřejnost. Účastníci byli rozděleni do čtyř skupin a měli diskutovat o tématech:

  1. Jak se učitelé cítí být připraveni
  2. V jakých oblastech mají potřebu se dále vzdělávat
  3. Jaké metodické, organizační a technické požadavky by měly být zajištěny
  4. Jakou odbornou či jinou podporu by si přáli

Diskuze byla velmi bouřlivá, učitelé se cítí být neiformováni a nepřipraveni na tak velký krok, který české školství čeká už od 1. září 2016. 

Tři přání – DÍLNA A. Vorlíčková (Pohádky pro společné čtení)

Na závěr celého náročného, informacemi a emocemi nabitého dne proběhla pohádková dílna, v níž jsme představili novinky z naší kuchyně - nové pohádkové sešity, akreditovaný seminář pro učitele, kurzy storytellingu a biblioterapie, zkušenosti z práce s dětmi a rodinami. Účastníci získali informační materiály a pracovní listy pro své čtenářské dílny.