Podpora rodiny

22.11.2014 13:25

Podpora rodiny - recenze knihy

Autoři: Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová a kol. 

Vydalo nakladatelství Portál s.r.o.

Při své práci i ve svém okolí se stále častěji setkávám s dětmi, které vyrůstají v různě problémových rodinách. Jejich trápení mě nenechává chladnou, často přemýšlím jak účinně pomoci. Z těchto důvodů jsem uvítala publikaci docenta Matouška a doktorky Pazlarové Podpora rodiny. Kniha nese podtitul Manuál pro pomáhající profese a jsou v ní konkrétně a prakticky popsány jednotlivé aspekty pomoci.

Nejdříve je v knize vymezeno, co je vlastně obsahem pojmu podpora rodiny

"Jako podporu rodiny označujeme programy, jejichž cílem je napomáhat členům rodiny, aby navzájem naplňovali své potřeby a aby s ohledem na zájmy rodiny jednali i v prostředí mimo rodinu. Podpora rodiny v tomto širokém pojetí nesleduje jen zájmy dítěte, ale zabývá se i tím, jak se chovají dospělí a jak jsou v rodině spokojeni." V tomto pojetí se podpora rodiny liší od rodinné terapie. Podpora rodiny probíhá na rozdíl od terapie v v přirozeném prostředí doma a má širší záběr. Existují i rodiny mnohoproblémové, které potřebují pomoc v různých oblastech svého života - příjmy, bydlení, jídlo, péče o děti, závislosti,násilné chování atd. V takových případech musí být poskytování podpory týmovou prací odborníků, sociálních, pracovníků, dobrovolníků, členů širší rodiny a dalších zúčastněných.

V knize jsou podrobně popsány:

 •  jednotlivé etapy práce s rodinou
 •  prostředí, v němž je pomoc poskytována
 •  přístupy, postupy a techniky
 •  spolupráce organizací
 •  pomoc dobrovolníků
Dál se kniha věnuje jednotlivým problematickým oblastem v životě klientů a konkrétním možnostem podpory:
 
 • zaměstnání
 • vedení domácnosti
 • bydlení
 • komunikace a vztahy
 • zdraví a výživa 
 • výchova dětí
 • rodina s rizikovým dítětem
 • rodina s postiženým dítětem
 • domácí násilí
 • rodina cizinců
 • rodina s duševně nemocným dospělým
 • rodina s dítětem v náhradní výchově
 • rozvod
 • romská rodina
Při čtení a práci s knihou jsem objevila konkrétní odpovědi na spoustu otázek týkajících se pomoci dětem a rodinám v těžkých životních situacích. Text je přehledně členěný a uspořádaný, takže se lze dobře orientovat a pohotově najít potřebné informace k určitému problému.