Podporujme kreativitu dětí i dospělých

08.10.2015 13:04

Spoustu let se zabýváme rozvojem a podporou čtenářství u nás, ať už ve školách, knihovnách či rodinných prázdninových pobytech. Při práci s příběhy se snažíme postupovat tvořivě, podporovat dětskou fantazii, zapojovat všechny smysly, vést děti ke kritickému myšlení. Stále sledujeme novinky a nově vycházející publikace, abychom se inspirovali nebo si potvrdili, že jsme na správné cestě. V nakladatelství Portál nedávno vyšla novinka, útlá knížka, která se dá vzít do ruky a rovnou s ní začít pracovat. Spousta her a metod je známých, něco nového se jistě taky najde. Určitě stojí za prolistování a vyzkoušení.

Hry pro tvořivé myšlení

Autorka Rosemarie Portmannová pracuje jako školní psycholožka a přednáší pedagogiku na univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem. V knížce Hry pro tvořivé myšlení  (a dalších, které u nás také vyšly v nakladatelství Portál) nabízí náměty pro zábavné činnosti, rozvíjející paměť, fantazii, smysl pro detail a schopnost pracovat s infomacemi. 

 

Každá činnost je přehledně rozvržena na stránku a opatřena ikonami (věk, velikost skupiny, čas). Hry jsou rozděleny do kapitol podle zaměření, např. Pozitivní naladění, Bystříme smysly, Poznáváme metody, Detaily a hloubání.

 

Hvězdy nápadů 

Každý člen skupiny dostane list papíru, na němž je nakreslená hvězda se čtyřmi nebo více paprsky: počet parpsků musí být vždy násobkem čtyř.
Účastníci se rozdělí do čtveřic. Každý napíše doprostřed hvězdy téma, které má být zpracováno a na paprsek nějakou asociaci k tomuto tématu. Pak podá papír sousedovi a ten na další paprsek napíše novu myšlenku. ... Nakonec se papíry vyvěsí na nástěnku a diskutuje se o nich. 
 

Zajímavé knihy o čtenářství, kreativitě ap.

Širokou nabídku publikací na podporu čtenářství (některé z nich jsou opravdu unikátní) lze najít v knihkupectví Megaknihy.