Pohádkový seminář pro pedagogy a další zájemce

29.09.2016 14:12

Podobně jako v předcházejících letech připravujeme i v tomto školním roce několik seminářů o čtenářství, dyslexii a pohádkách pro pedagogy a knihovníky.

Učitelé, vychovatelé, vedoucí zájmových kroužků mohou absolvovat seminář akreditovaný MŠMT. Vzdělávací akce je zaměřena na práci s dětmi, které mají se čtením problémy, ať už diagnostikované (dyslexie) nebo s jinými příčinami. 

 

Obsah  - podrobný přehled témat výuky

 

Co to jsou Pohádky pro společné čtení 

a) Podpora dětského čtenářství zaměřená též na děti se specifickými poruchami učení (zejména dyslexie)

b) Atraktivní publikace vhodné pro nácvik četby s dětmi

c) Prvky v textu, které dyslektikům usnadňují čtení

d) Léčivá síla pohádek (pohádkoterapie)

Méně známé varianty lidových pohádek a jejich využití při společném čtení 

Praktické využití tištěných sešitů ve speciální jazykové a typografické úpravě při práci s dětmi Místo konání nejbližších akcí

 
PRAHA 15. 10. 2016 Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy, Drtinova 1a, Praha 5 - Smíchov
Čas: 9:00 - 13:00
Cena: 750 Kč, možnost fakturace na organizaci
 
Bližší info o prostorách ZDE
 
PRAHA 31. 10. 2016 OBSAZENO
 
 
Info a přihlášky a.vorlickova@gmail.com 
Podrobné informace ZDE