Pohádky pro společné čtení na konferenci a výstavě Dyskorunka 2011

17.11.2011 14:15

Pohádky pro společné čtení na konferenci a výstavě Dyskorunka 2011

 

     Projekt Pohádky pro společné čtení se poprvé představil veřejnosti na nedávné akci pořádané DYS-centrem Praha. Byla to pro nás velká čest a radost ocitnout se v tak skvělé společnosti, do které nás pozvala hlavní organizátorka dr. Lenka Krejčová.

     Těsně před zahájením jsme se sešly s Magdou Štajnerovou, ilustrátorkou pohádek, s Mgr. Jitkou Zajíčkovou,  novou členkou našeho týmu, autorkou odborných článků o čtení a ilustrátorkou, s Ing. Janou Střílkovou, manažerkou Centra pro moderní vzdělávání, Mgr. Kateřinou Krnáčovou, lektorkou češtiny pro cizince a paní Dagmar Holou, spisovatelkou a organizátorkou z Nedoklubka o.s., která celou akci zdokumentovala a popsala ve svém článku.

     Dyskorunka byla zahájena zdravicemi paní zastupitelky městské části Praha 7 Mgr. Silvie Kratochvílové a pana ředitele ZŠ Korunovační, kde se konference a výstava konala. Poté následoval křest nových publikací, jež vznikly ve spolupráci s DYS-centrem Praha. Pohádky pro společné čtení byly mezi nimi.      

     Ve dvou sálech pak po celý den probíhaly zajímavé přednášky a semináře – první zkušenosti se státními maturitami, šikana, podpora žáků a studentů se specifickými poruchami učení, představení nových učebnic češtiny atd.

 

     Na výstavě se vedle stánku DYS-centra (děkujeme paní Jiřině Nejedlé za milou komunikaci a starost o naše pohádkové sešity) prezentovala nakladatelství, která vydávají učebnice a pomůcky pro se speciálními potřebami. Mezi nejznámější patří Portál s bohatou a barevnou nabídkou publikací pro pedagogy, rodiče i děti, nakladatelství Tobiáš vydávající učebnice a pomůcky pro výuku českého jazyka, Blug, Mutabene, hodně zaujal také stánek českého výrobce hobby produktů bd tova, kde si děti mohly  vyrobit vánoční dekorace z připravených polotovarů.

     Dyskorunka byla velkou inspirací pro všechny zúčastněné, rodiče, učitele, také pro náš tým. V zázemí akce jsme probraly další nápady a možnosti, potěšily se novou pohádkou a v klubu Pohádkové ilustrace pak vyhlásily další soutěž. Projekt svitavské knihovny vyvrcholí v prosinci, takže už připravujeme vánoční dárek na závěr.

 

Tisková zpráva https://www.dyscentrum.org/dyskorunka/index.htm

Článek Edith Holé https://edithhola.blog.cz/1111/dyskorunka-a-pohadky-pro-spolecne-cteni

 

Foto Jitka Zajíčková