Pohádky pro společné čtení na prázdninách s CK Pilné včelky

23.07.2014 14:54

Na statku Ekocentrum Paleta v Oucmanicích

Letošní prázdniny jsme se rozhodli pojmout trošku jinak a příležitost se našla díky pozvání Lucky Hořejší, majitelky CK Pilné včelky. Seznámily jsme se před čtyřmi lety prostřednictvím naší ilustrátorky Magdy Štajnerové. Postupně jsme plánovaly bližší seznámení a společnou akci, až se vše podařilo sladit a mohli jsme se začít těšit na letní tábor na statku.
 
 
Děti byly nadšené ze zvířat, které mohly každý den krmit. Velký úspěch měl i každodenní ekoprogram. Jako první vzbudil nadšení výlov rybníčku a zkoumání živočichů, kteří v něm žijí. Jako krteček jsme zpracovávali len a nakonec si vyrobili slušivé náramky. Velký úspěch mělo i tkaní na stavu. Třetí den jsme si povídali o bylinkách a jejich účincích, vařili čaje, a protože bylo vedro, vyrobili jsme a vypili i nealkoholické mojito. Závěr patřil výrobě bylinkového mýdla. Čtvrtek patřil domácím zvířátkům, děti se učily dojit krávu a všichni jsme vyráběli jogurt, máslo a sýry. Ve finále jsme upekli ve venkovní peci chleba, odpoledne si ho namazali máslem a jogurtem a na svačinku snědli.
Odpoledne patřila programům Lucky a Báry - tématy byly přírodní živly (oheň, voda, vzduch). Muzicírování, výtvarné techniky, malování na trička, zpívanky a cvičení dokázaly nadchnout malé i velké. Děti změřily své síly ve sportovním klání. Na výletě do Brandýsa n. Orlicí soutěžily ve skupinách a odpovídaly na záludné otázky. Také rodiče vytvořili jednu skupinku a poměřovali své znalosti s ostatními. Ve městě čekala sladká odměna a napínavé chvilky v labyrintu.
 
Ve středu odpoledne jsme si společně udělali výlet do pohádky. Děti i rodiče si mohli prohlédnout Pohádky pro společné čtení, soutěžili jsme ve znalostech lidových pohádek, tvořili nové pohádky podle ilustrací Magdy, Jitky, Petry a Terezky. Zároveň jsme si vyprávěli o pohádkové zemi a jejích krásách, o včelkách, které se tam chovají, a o úlech, na jejichž destičkách jsou často namalované pohádky. Děti se pak pokusily takový úl s pohádkovými destičkami vyrobit.
Rozloučili jsme se táborákem a vernisáží výtvarných dílek, která na pobytu vznikla. Vyměnili jsme si s maminkami kontakty, některé si koupily pohádkové sešity a s Luckou domlouváme další spolupráci, uvidíme se brzy na Portáškách, v zimě nás čekají asi lyže...
 
Alena Vorlíčková