Pohádky pro společné čtení - program akreditovaný MŠMT

12.01.2015 13:05

Pohádky pro společné čtení pro pedagogické pracovníky

Na konci minulého roku proběhlo na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy akreditační řízení, které rozhodlo o zařazení programu Pohádky pro společné čtení do akcí v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 
To znamená, že odteď už budou moci pedagogové od nás získat certifikát o dalším vzdělávání. V rámci čtyřhodinového workshopu se seznámí s projektem na podporu dětského čtenářství Pohádky pro společné čtení, s jeho metodikou a vlastními materiály - pohádkovými sešity a pracovními listy, které jsou určeny také dětem se specifickými poruchami učení a těm, kterým čtení z různých důvodů nejde.
 
 
 
      Akreditace MŠMT č. j.: MSMT - 44116/2014
 

Obsah  - podrobný přehled témat výuky:

Co to jsou Pohádky pro společné čtení 

a) Podpora dětského čtenářství zaměřená též na děti se specifickými poruchami učení (zejména dyslexie)

b) Atraktivní publikace vhodné pro nácvik četby s dětmi

c) Prvky v textu, které dyslektikům usnadňují čtení

d) Léčivá síla pohádek (pohádkoterapie)

Méně známé varianty lidových pohádek a jejich využití při společném čtení 

Praktické využití tištěných sešitů ve speciální jazykové a typografické úpravě při práci s dětmi 

 

Účastníci si z kurzu odnesou: certifikát, studijní materiály, pracovní listy, náměty a inspiraci pro další práci, nové kontakty

 

Metodika vypracovaná podle současných poznatků psychologie a pedagogiky ve spolupráci s odbornou lektorkou, dětskou psycholožkou, předsedkyní DYS-centra Praha dr. Lenkou Krejčovou

 

Vzdělávací cíl:

      Rozvoj znalostí a dovedností pedagogických pracovníků pro práci s dětmi, také s těmi, u kterých se objevují z různých důvodů problémy se čtením. Účastníci si osvojí metody pro práci s dětmi především v oblasti literatury a čtenářství a získají nové náměty pro implementaci do výuky.

 

     Lektorka: Mgr. Alena Vorlíčková

    

    Cílové skupiny:

    učitelé 1.stupně ZŠ

         učitelé MŠ
         učitelé speciálních škol
         vychovatelé školských zařízení
         učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
         asistenti pedagoga
         speciální pedagogové
         pedagogové volného času
 
           Počet účastníků: 6-15
 
         Časová dotace: 4 hodiny
 
           Cena: 750 Kč (v případě vlastní učebny sleva)
 
         Místa a termíny: 17. dubna 2015 Coworking Pardubice
                                   6. května 2015 Pohořelice - obsazeno
 
         
                                                
         ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
 
                 DYS-centrum Praha               
                 Krajská knihovna Karlovy Vary                 
                 Základní škola Květná                 
                 Reportáž v magazínu Bel Mondo
 

          Přihlášky  a další informace získáte na e-mailu 

          spolecnecteni@gmail.com