Předvánoční čas s Vílími kouzly

16.11.2019 16:32

Světový den dětské knihy my v Pohádkách pro společné čtení oslavíme letos stylově - slavnostním přivítáním nové pohádkové knížky Vílí kouzla mezi čtenáři.

Křest na odborné konferenci a prodejní výstavě Dyskorunka

Na Dyskorunce jsme prezentovali nové publikace od roku 2011 už několikrát. Na té letošní spolu s hlavní pořadatelkou a odbornou lektorkou Pohádek pro společné čtení doc. Lenkou Krejčovou s radostí představíme Vílí kouzla.

Mottem konference je verš Jiřího Žáčka „Chcete zmoudřet? Můj ty světe – otevřete knížku – čtěte!“ 

Výstava a konference se konají 28. 11. 2019 od 9.00 do 16.30 (výstava od 8.00 do 17.00)

na adrese Karlínské náměstí 7, Praha 8 (Karlínské spektrum – DDM hl. m. Prahy).

DYSKORUNKA je tradičně věnována žákům se specifickými poruchami učení a chování. Učitelé i rodiče zde naleznou inspiraci také pro každodenní práci i pro zábavné učení se žáky všech věkových kategorií, bez ohledu na jejich speciální potřeby.

Výstava se každoročně zaměřuje na prezentaci a prodej publikací, pomůcek a počítačových programů pro předškolní přípravu, pro výuku na 1. a 2. stupni základních škol i pro střední školy.

Součástí celé akce je rovněž odborná konference akreditovaná MŠMT ČR věnovaná vzdělávání dětí, žáků a studentů se specifickými poruchami učení. V průběhu přednášek, seminářů a dílen budou představeny aktuální trendy ve vzdělávání, nově vzniklé metody, pomůcky, pracovní listy i učebnice pro uvedenou cílovou skupinu. Konference bude zahájena slavnostním křtem publikací se související tematikou za přítomnosti autorů.

Pohádkové dílny ve školách

Den dětské knihy oslavíme taky s dětmi v pohádkových dílnách ve školách. 27. 11. v Poličce a 2. 12. letos podruhé v malotřídce v Makově. 

A  v předvánočním čase budeme pokračovat, během adventu nás čeká několik dalších akcí, na které se moc těšíme.

Křest Vílích kouzel v Květné Zahradě

V pátek 13. prosince se sejdeme v zajímavém prostředí na statku Květná Zahrada, kde jsem v zimě konzultovala vydání knížky s lektorkami kurzu Rozvíjím svůj svět (a ještě vůbec nebylo jasné, že knížka vyjde). Sejdeme se s podporovateli a přáteli a knížku společně pokřtíme.

Vánoční jarmark v Litomyšli

Hned o víkendu 14. - 15. 12. se vypravíme do Litomyšle na Zámecké návrší, kde budeme dva dny nabízet Pohádky pro společné čtení na vánočním jarmarku Kreativ. Připravujeme i dílničky pro děti.

Těšíme se na setkání!

Pokud to máte daleko, Vílí kouzla můžete zakoupit na stránce Vílí kouzla.