Seminář v Krajské knihovně v Karlových Varech

19.04.2013 09:00

Pro knihovníky a pedagogické pracovníky Karlovarského kraje připravujeme přednášku o práci s dětmi, které čtení bolí, a o projektech na podporu čtení. Akce se bude konat v krajské knihovně v Karlových Varech 19. dubna od 9 do 13 hodin. Vystoupí psycholožka PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., autorka projektu Pohádky pro společné čtení Mgr. Alena Vorlíčková a ilustrátorka Mgr. Jitka Zajíčková.

Pozvání na přednášku, kterou připravil SKIP Karlovarského kraje ve spolupráci s Městskou knihovnou Chodov a Krajskou knihovnou Karlovy Vary:

 

 

Čtenářství a dyslexie

 

Termín a čas: 19.4.2013, 9.00, předpokládaný konec 12.30

Místo: sál Krajské knihovny Karlovy Vary Dvory

Pro členy SKIP zdarma, ostatní 30 Kč

 

Přednáška nabídne pohled na problematiku hned z několika úhlů -  pozvání přijala psycholožka PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., pedagožka Mgr. Alena Vorlíčková a lektorka a knihovnice Mgr. Jitka Zajíčková.

 

Pokud budete mít zájem o účast na přednášce, a věřím, že si ji nenecháte ujít, ozvěte se pokud možno do 5.4.2013 na můj kontakt uvedený na konci této zprávy. Metodiky prosím o předání nabídky také neprof. knihovnám.

 

INFORMACE O PŘEDNÁŠEJÍCÍCH A KRÁTKÉ ANOTACE PŘEDNÁŠEK

 

PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. – psycholožka, předsedkyně DYS-centra® Praha o. s.

 

·         Když se řekne čtenářská gramotnost aneb co vše znamená, že děti čtou?

·         Co dělat, když chceme, aby děti četly?

·         Co dělat, když čtení „bolí“ aneb i lidé s dyslexií mohou mít rádi knihy a čtení!

·         Knihovny přátelské vůči lidem s dyslexií

Teoretická část semináře seznámí účastníky se základními projevy dyslexie a dalších tzv. specifických poruch učení, důraz bude kladen na obtíže související s osvojováním čtenářských dovedností i přetrvávajícími problémy při čtení v dětství, dospívání i dospělosti. Současně však bude poukázáno na možnosti rozvoje čtenářské gramotnosti a vztahu k literatuře, které lze podněcovat bez ohledu na diagnózu dyslexie. Budou nastíněny postupy, jejichž prostřednictvím mohou knihovny vytvářet prostředí, které bude pro čtenáře s dyslexií uživatelsky příjemné. Přednáška bude doplněna příklady dobré praxe v tuzemsku i v zahraničí.

 

Mgr. Alena Vorlíčková - pedagožka a autorka projektu PSČ 

 

·         Čtenářství pohledem pedagoga, pozadí vzniku projektu Pohádky pro společné čtení, základní info o projektu, úloha pohádek v současné době: POHÁDKY PRO SPOLEČNÉ ČTENÍ - Projekt pro děti, které čtení bolí

·         Chcete, aby byly vaše děti v životě úspěšné? Naučte je číst!

·         Pohádky pro společné čtení do škol a knihoven

Základem projektu Pohádky pro společné čtení jsou málo známé klasické lidové pohádky. Objevují se v nich postavy a motivy povědomé z jiných příběhů a zároveň se od nich liší. Malí čtenáři mohou hledat souvislosti a rozdíly, předvídat, jak se bude děj dál odvíjet, porovnávat s jinými známými texty. Součástí speciálně typograficky upravených sešitů jsou krásné ilustrace, které nabízejí několik možností využití. Doplňkovými aktivitami jsou úkoly před a po čtení, omalovánky, hádanky, grafomotorická cvičení.

 

Mgr. Jitka Zajíčková - lektorka, ilustrátorka, (knihovnice :))

 

·         Cesta k dětskému čtenářství: úloha rodiny, jak pracovat s dítětem, výběr textu, úloha ilustrací, grafomotorických cvičení v programu PSČ

·         Nabídka pro knihovny a školy, praktické ukázky speciální metodiky PSČ vypracované dle osvědčených pedagogických a psychologických postupů,

·         Prezentace výsledků ankety o dětském čtenářství provedené na fakultní ZŠ Slovenská Praha 2 mezi dětmi 9-13 let v úzké spolupráci se speciální pedagožkou PaeDr. Sylvou Ondříčkovou a mezi studenty víceletého gymnázia v Poličce

·         Víme, jak zatraktivnit dětem čtení? Jak děti motivovat k zájmu o čtení, literaturu? Jak vést malého čtenáře, aby pro něj četba byla obohacením a ne pouhou nudou?

 

S pozdravem

 

Jitka Svobodová

 

Krajská knihovna Karlovy Vary

oddělení regionálních služeb

Závodní 378/84

360 06 Karlovy Vary

Tel.: 353 502 828, 736 514 029

www.knihovna.kvary.cz