Společné čtení, vyprávění a putování

09.08.2013 08:22

Společné čtení, vyprávění a putování

 

Prázdniny by měly být časem plným dobrodružství, nových zkušeností, objevování světa a také společných rodinných zážitků, kdy má jeden na druhého čas. Dny, kdy jsou děti a rodiče spolu, povídají si, nikam se neženou, věnují se společným činnostem, jsou velmi cenné a děti z nich čerpají po celý svůj život.

Dnešní doba je velmi rychlá, ovládají nás moderní technologie, jsme nonstop online. Každý má svůj mobil nebo tablet a hraje hry, využívá různé aplikace, pracuje i na romantické procházce ve dvou, při koupání v jezeře, na večeři, prostě všude. Jak se ukazuje, právě tohle je cesta do pekel.

Zkusme aspoň na pár dní udělat krok zpět, odpojit se od informací, vypravit se někam, kde ještě není signál, a věnovat se svým malým dětem, které o to ještě moc stojí. Nejideálnější aktivitou je pěší turistika. Na výletě do přírody se toho dá tolik zažít a dozvědět. Děti kladou tolik otázek, na něž by měl dospělý poctivě odpovídat.

Pohádky mají své nezastupitelné místo ve světě dětí. Jak vzniklo jezero, kde se vzaly hory, proč prší… Na tyto otázky se dá odpovědět „vědecky“ nebo pohádkovým příběhem. Obojí je správně, každé „poctivé“ vysvětlení si budou děti pamatovat. V čisté přírodě je možné si svět osahat a naučit se z něj znovu radovat – zkusit si jaké to je chodit bosky v trávě, stavět hrázky v potoce či stavbičky z větviček.